ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

H ισχύς ενός ενεργειακού πιστοποιητικού διαρκεί 10 χρόνια

Η ισχύς μιας βεβαίωσης νομιμότητας διαρκεί 2 μήνες

Σύμφωνα με το Ν.4495/17 καθίσταται δυνατή η τακτοποίηση αυθερεσιών που έχουν πραγματοποιηθεί έως το 2011.

Μέγεθος Γραμματοσειράς
Αντίθεση